ما را حمایت کنید
 

تمامی فرمول های فیزیک پیش فصل به فصل, مهدی کلهری

دانستن فرمول‌های فیزیک جزو حیاتی‌ترین چیزهایی است که هر کنکوری باید آن‌ها را قبل از حاضر شدن در سر جلسه کنکو بداند. جزوه آموزشی تمامی فرمول های فیزیک پیش دانشگاهی به صورت فصل به فصل فرمول‌های سال چهارم دبیرستان را مورد بررسی موشکافانه قرار داده و تک به تک آن‌ها را استاد مهدی کلهری در ۲۳ صفحه گنجانده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*