ما را حمایت کنید
 

جزوه محاسبات PH در کنکور, علیرضا زارع

PH در واقع یک کمیت لگاریتمی محسوب میشود که سنجشی برای میزان اسیدی یا بازی بودن مواد است. جزوه محاسبات PH در کنکور به بررسی این مبحث در کنکور پرداخته است که ویژه جمع بندی و مرور میباشد. این جزوه که از ۳۲ صفحه تشکیل شده است تالیف استاد علیرضا زارع میباشد و میتواند به تنها در حل محاسبات PH در کنکور به شما کمک شایانی کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*